Έρευνα ικανοποίησης μεταξύ των εργαζομένων

Επειδή πιστεύουμε πως Resoul είναι οι άνθρωποι της συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτούς και να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις ιδέες τους. Κάθε αλλαγή, κάθε βήμα προς το μέλλον του οργανισμού μας ξεκινά και καταλήγει σε όσους και όσες αποτελούν το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό του.

Ενόψει των μεγάλων αλλαγών στο εξωτερικό και το εσωτερικό του οργανισμού η Resoul πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου,  ανώνυμη έρευνα εργαζομένων με βάση το πρότυπο του ‘’Great Place to Work’’. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο προσωπικό και δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας με στόχο την υλοποίηση των ιδεών βελτίωσης.

Το μοντέλο ‘’Great Place to Work’’ στηρίζεται στον ορισμό του εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους ανθρώπους για τους οποίους εργάζονται, αισθάνονται υπερήφανοι για αυτό που κάνουν και απολαμβάνουν τη συνεργασία με τους συναδέλφους τους.

Στην έρευνα κλήθηκαν να λάβουν μέρος όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου της Resoul:Resoul Hellas, Resoul Logistics, Creative Space, Terra Nation και το ποσοστό συμμετοχής  ανήλθε στο 82%.

Μέσα στον Σεπτέμβριο, τα χρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας, η σημασία τους για το μέλλον καθώς και το σχέδιο δράσης της Resoul παρουσιάστηκαν σε όλο το προσωπικό του Ομίλου και δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας με στόχο τη συλλογή ιδεών των εργαζομένων για την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Δεσμευόμαστε με κάθε τρόπο και κάθε ευκαιρία πως στη Resoul συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από τους ανθρώπους μας και να βασιζόμαστε σε αυτούς.