Στην επιμόρφωση των ανθρώπων της επένδυσε και το 2022 η Resoul

Η Resoul και το 2022 επένδυσε στις εκπαιδεύσεις του ανθρώπινου δυναμικού της

Μια χρονιά γεμάτη από ενδιαφέροντα επιμορφωτικά σεμινάρια ήταν το 2022 για τον Όμιλο Εταιριών Resoul, που επενδύει σταθερά στους ανθρώπους του.

Καθώς το πρόγραμμα των εσωτερικών εκπαιδεύσεων για το 2023 βρίσκεται υπό διαμόρφωση και συντονισμό, αξίζει να γίνει μια μικρή αναδρομή στο έτος που πέρασε.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, 15 εκπαιδευτικά προγράμματα επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων της Resoul. Σύγχρονες τάσεις και χρήσιμα εργαλεία κυρίως από τους τομείς της Οικονομίας, της Τεχνολογίας και του Marketing μοιράστηκαν ως πολύτιμη γνώση στους συμμετέχοντες.

Οι 1.069 συνολικές ώρες εκπαίδευσης που επενδύθηκαν από τους 45 εργαζομένους που παρακολούθησαν τα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σεμινάρια είναι ένας αριθμός που αντικατοπτρίζει τη συνολική πορεία εξέλιξης της Resoul.

Μέσα από διαδικασίες δημιουργικής προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης, ο Όμιλος Εταιρειών Resoul συνεχίζει να δημιουργεί και να προσφέρει ποιοτικές στιγμές και εμπειρίες διαλειμμάτων στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό.